Bestuur

Bestuursleden worden verkozen door de algemene ledenvergadering.
De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie gekozen, de overige bestuursfuncties worden binnen het bestuur zelf verdeeld. (art 9 Statuten; de statuten zijn op verzoek verkrijgbaar via info@slaraak.com).

Samenstelling van het Bestuur van Sla Raak:

A.Bruins  Altjo Bruins – Voorzitter

Paul Sprinkhuizen  Paul Sprinkhuizen- Secretaris en ledenadministratie

  Jakob Aukes – JC-TC

Martin Deiman  Martin Deiman – ReCom, vice voorzitter, sponsoring, ledenadministratie, website en nieuwsbrief

  Trinet Hidding – Public Relations, ledenbehoud en -werving, weektoernooi

 Jaap Hilbrands  Jaap Hilbrands – Penningmeester

 

Ondersteunend voor het Bestuur: 

pasfoto annette  Annette Witter – Ledenadministratie

Mocht u vragen of opmerkingen hebben voor het bestuur dan kunt u deze mailen aan info@slaraak.com of telefonisch contact opnemen met onze secretaris 0597 – 41 45 99.