Jeugd Commissie – Technische Commissie

Leden van de Commissie:

 • Jakob Aukes
 • Hans Straus
 • Vacature voor de jeugd

–  contactadres: jctc@slaraak.com

Wat doet de JC-TC? 

 • In het algemeen het bevorderen van het niveau en plezier.
 • Bekijken welke wensen en vragen er leven bij de leden. Dit kan betrekking hebben op technische zaken, maar evengoed spelen op het recreatieve of sociale vlak. De commissie kan, zo nodig, in samenspraak met bestuur, trainers of andere commissies binnen onze vereniging acties ondernemen.
  M.b.t. jeugd (6 t/m 17 jaar) kunnen ook ouders hierbij een belangrijke rol hebben.

Taken m.b.t. de tennis- en padelcompetitie voor zowel Jeugd- als seniorleden:

 • Indelen van de competitieteams (in overleg met de trainer(s))
 • Opgave van de competitieteams bij de KNLTB
 • Controle van de uitslagen aan de KNLTB
 • Opgeven van teams voor de verschillende OGTB-competities
 • Overleg met de trainer(s)


Specifieke taken m.b.t. de jeugd:

 • Het behartigen van de belangen van de jeugd binnen Sla Raak.
 • Actief zijn in het ledenwerven in samenwerking met de commissie ledenwerving, schooltennis, Dag van het Park, enz.
 • Het verzorgen van (recreatieve) verenigingstoernooien, om tennisniveau en sfeer te bevorderen bij de jeugdleden.
 • Het verzorgen van een open-middag aan het begin van het binnen- en buitenseizoen; alle jeugdleden worden zoveel mogelijk hierbij betrokken.
 • Het begeleiden van training in samenwerking met de trainer.
 • In overleg en in samenwerking met de trainer contact maken/houden met de ouders over het (tennis)wel- en-wee van de jeugdleden.
 • Contact onderhouden over competitie, toernooien, enz.
 • Het begeleiden van de jeugd tijdens competitie en toernooien buiten de vereniging.

Jeugdtennis wordt verslavend leuk ………

TennisKids

De KNLTB is samen met zijn verenigingen bezig om jeugdtennis “verslavend leuk” te maken.
Er is het nodige veranderd in het aanbod voor jeugd in de leeftijdsgroep tot en met 12 jaar en daarbij behoort het programma “Tenniskids”. Hier vindt u meer informatie.