Bestuur

Bestuursleden worden verkozen door de algemene ledenvergadering.
De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie gekozen, de overige bestuursfuncties worden binnen het bestuur zelf verdeeld. (art 9 Statuten; de statuten zijn op verzoek verkrijgbaar via info@slaraak.com).

Samenstelling van het Bestuur van Sla Raak:

  Jakob Aukes – JC-TC

A.Bruins  Altjo Bruins – Voorzitter, Parkcommissie en Weektoernooi

Martin Deiman  Martin Deiman – Vice-voorzitter, ReCom, sponsoring, ledenadministratie, padel, PR, website en nieuwsbrief

 Jaap Hilbrands  Jaap Hilbrands – Penningmeester

Paul Sprinkhuizen  Paul Sprinkhuizen- Secretaris

2 vacatures

Mocht u vragen of opmerkingen hebben voor het bestuur dan kunt u deze mailen aan info@slaraak.com of telefonisch contact opnemen met onze secretaris 0597 – 41 45 99.