Bestuur

Bestuursleden worden verkozen door de algemene ledenvergadering.
De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie gekozen, de overige bestuursfuncties worden binnen het bestuur zelf verdeeld.

  Jakob Aukes – JC-TC

A.Bruins  Altjo Bruins – Voorzitter

Martin Deiman  Martin Deiman – Vice-voorzitter, Sponsoring en Communicatie

Jacques de Groot – Parkcommissie

 Jaap Hilbrands  Jaap Hilbrands – Penningmeester

  Renske de Vries – Secretaris, Ledenadministratie en ReCom

Mocht u vragen of opmerkingen hebben voor het bestuur dan kunt u deze mailen aan info@slaraak.com.