Ereleden en Leden van Verdienste

Ereleden:

Dhr. N.H. Goretzki
Dhr. P. Reinders
Dhr. G. Zwaagstra †

Leden van Verdienste:

Mw. A.M.M. Zwaagstra
Dhr. K. Ufkes †
Mw. A. v.d. Werk
Dhr. J. van Keulen