Geschiedenis

1910
1960
1960

Sla Raak bestaat al sinds 1 maart 1903 en is een tennis- en padelclub voor Winschoten, Blauwestad en omstreken.

Tijdens de oprichting in 1903 was Sla Raak niet de oudste tennisclub van Winschoten. Nausicaä, de voorganger van Helios (bestaat niet meer) bestond toen al. Er waren toen 38 leden: 26 dames en 12 heren. De contributie bedroeg toen ƒ 3,-. Er was slechts 1 tennisbaan beschikbaar.


De naam Sla Raak werd op een vergadering van 31 mei 1903 gekozen. Een der leden, vermoedelijk een leerlinge van het gymnasium, had eerst een viertal namen van goden en godinnen genoemd, maar toch werd voor de herkenbare naam ‘Sla Raak’ gekozen.