Parkcommissie

De parkcommissie zorgt voor een goede onderhoudsstaat van het tennispark waardoor onze leden met plezier en zonder zorgen kunnen spelen.

De parkcommissie bestaat uit vrijwilligers van zowel Sla Raak als WTC en wordt in het bestuur vertegenwoordigd door Altjo Bruins.  Jurgen co├Ârdineert de activiteiten van de commissie.

Het onderhoud heeft betrekking op de volgende zaken:
  Groundsman t.a.v. dagelijks baanonderhoud
 Opdrachtverstrekking speelklaar maken van de banen aan het begin van het seizoen
 Straat- en groenonderhoud deels door eigen leden en de gemeente
  Elke laatste zaterdag van de maand is er een opschoonmorgen, waarbij vrijwilligers helpen het tennispark toonbaar te houden, waardoor er een positief beeld behouden wordt voor zowel de eigen leden, sponsoren als media.

De parkcommissie kan nog hulp gebruiken!