Parkcommissie

Leden van de commissie:

  • Jacques de Groot
  • Martin Deiman
  • Vrijwilligers Sla Raak
  • Medewerker A-feer

Wat doet de commissie

De parkcommissie zorgt voor een goede onderhoudsstaat van het tennispark waardoor onze leden met plezier en zonder zorgen kunnen spelen.

Het onderhoud heeft betrekking op de volgende zaken:

  • Dagelijks baanonderhoud
  • Opdrachtverstrekking speelklaar maken van de tennisbanen aan het begin van het seizoen.
  • Straat- en groenonderhoud.

De parkcommissie kan nog hulp gebruiken!