VenW

De tenniskring Veenkoloniën en Winschoten organiseert i.s.m. de aangesloten verenigingen in de maanden april, mei en juni een onderlinge teamcompetitie waarbij zowel uit als thuis wordt gespeeld. Op de woensdagochtend kunnen damesteams deelnemen, op de donderdagavond herendubbel- en mixed dubbel teams.

De JC-TC stelt na opgave de teams samen, waarbij voorkeuren zoveel mogelijk worden ingewilligd. De speelsterkte (max. 7) speelt hierbij een rol, maar de de JC-TC is daarnaast afhankelijk van de indeling door de VenW-competitieleider.
Op de donderdagavond mogen maximaal 8 teams van Sla Raak deelnemen i.v.m. het aantal beschikbare banen. Wij vragen uw begrip bij de indeling en samenstelling van de teams.

Voorafgaand aan de competitie ontvangt een door de JC-TC aangewezen aanvoerder/-ster alle speeldata etc. thuis. Hij of zij is verantwoordelijk voor de teamsamenstelling, het vervoer en de invulling van de wedstrijdformulieren. Per jaar kan het aanvoerderschap wisselen.
De VenW-competitie is zeer geschikt voor spelers en speelsters met een of meerdere jaren ervaring.